GİRİŞİMSEL ONKOLOJİ DERNEĞİ

AMACIMIZ

Dernek, aşağıdaki bilgi ve aktivitelerin arttırılması, yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve bu amaçlara yönelik teknik ve laboratuvar bazlı araştırmalar yapılması, bu yöntemlerin klinik etkinliği ve güvenilirliğini göstermek amacı ile çalışan kişi ve kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacı ile kurulmuştur.
 Görüntüleme yöntemlerindeki son 40 yılda ortaya çıkan gelişmeler (US, BT, MRG, PET vb) tüm hastalıkların yanı sıra özellikle kanserleri daha erken ve etkin bir şekilde tanımamızı sağlamıştır. Özellikle son 10 yılda kanser hastalarının tedavisinde sistemik tedavilerin etkinliği artmıştır. Ayrıca immünoterapiler birçok kanser türünde tedavinin bir parçası haline gelmektedir. Etkili cerrahi tekniklerin yaygın hale gelmesinin yanı sıra lokal ablatif tedaviler ve loko-rejiyonel tedavi alternatifleri günlük uygulamaların bir parçası haline gelmiştir. Bu süreçte kombine tedavi uygulamalarının gelişmesi ve uygulanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi, kaçınılmaz olarak hasta ve hastalık odaklı multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Kanser hastalarına farklı tedavi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı önemli bir klinik sorun olarak ortaya çıktığı için onkoloji ağırlıklı merkezlerde “Tümör Konseyleri” kurulmuştur. Birbirine alternatif oluşturabilecek çeşitli görüntüleme ve tedavi yaklaşımları arasında en etkili ve bedel etkin yöntemin seçilmesi önem kazanmaktadır.
‍girisimselonkolojidernegi@gmail.com
+90 312 425 15 52

BAŞLIKLAR

SEKRETERYA

Adres:
Birlik mah. 471. sok 13/19 Çankaya Ankara